Vrijwilligerstekort Zonnebloem Hasselt: ‘Donkere wolken’

Zaterdagochtend gaf Renald van der Werf een interview op ZwartewaterFM. Hij ziet ‘Donkere Wolken’ aan de hemel verschijnen als hij vooruitkijkt naar 2023. Het bestuurslid van de Hasselter afdeling van De Zonnebloem luidt de noodklok vanwege een dreigend tekort aan vrijwilligers. Van der Werf: “Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een -tijdelijke- stopzetting van de activiteiten voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken.”

De continuïteit van het bestuur staat vooral onder druk. Van der Werf: “Er dreigt in 2023 een bestuurscrisis. Zowel de penningmeester als de secretaris leggen na respectievelijk 6 en 12 jaar hun functie neer, en opvolging is nog niet gevonden.”

Los van de mankracht meldt de Zonnebloem-voorzitter dat het met de financiën er juist wel goed voor staat: “Als afdeling zijn we financieel en functioneel kerngezond. We hebben een vaste inkomstenbron dankzij onder andere de plaatselijke sponsoren.” Daarnaast zorgen lotenverkoop, donateurs, maar ook de RABOclubsupport voor voldoende financiële middelen. Daardoor kunnen nog steeds tegen lage kosten allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het bestuur deed ook op de lokale omroep een oproep aan de luisterraars om als vrijwilliger deel te nemen aan prachtige activiteiten voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Reageren via e-mailadres zonnebloemhasselt1993@gmail.com.”