Zwartewaterland blijft tot 2026 een financieel gezonde gemeente

Dat blijkt uit de Meerjarenbegroting en de Septembercirculaire die de gemeenteraad 27 oktober behandelt. “We sluiten over meerdere jaren af met een sluitende begroting”, vertelde wethouder financiën Maarten Slingerland afgelopen zaterdag op ZwartewaterFM. “Helaas zien we ook weer onzekerheden op ons afkomen. Bijvoorbeeld de energieprijzen. Net als veel inwoners heeft ook de gemeente last van hoge tarieven.”

Internationale en landelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Zwartewaterland. “Een maand geleden gingen we met de gemeenteraad in gesprek over de begroting tot 2026”, legt Slingerland uit. “Alle jaren zouden we in de plus eindigen, met uitzondering van 2023. In dat jaar zouden we een klein tekort hebben. Tijdens Prinsjesdag heeft het Rijk ons echter laten weten dat we jaarlijks extra middelen krijgen uit het gemeentefonds. Daardoor eindigen we ook in 2023 in de plus. Die aanpassing staat in de Septembercirculaire, die de gemeenteraad tegelijk met de begroting behandelt.”

Ook de gemeente Zwartewaterland heeft dus te maken met hogere energielasten. Dit komt door de stijgende energieprijzen en doordat het gascontract met het Russische Gazprom per 1 oktober is beëindigd. Daardoor is voor 2023 naar schatting een extra bedrag nodig van bijna € 0,9 miljoen. Voor de jaren daarna ongeveer € 0,5 miljoen, want dan zullen de energieprijzen naar verwachting weer wat dalen. “Toch hebben we onze financiële positie verstevigd”, zegt Slingerland. “Zoals het nu staat, eindigen we van 2023 tot en met 2026 in de plus.” 

Het gemeentebestuur pakt door met het leefbaar houden van de kernen en het platteland. Daarom wordt een aantal ontwikkelingen in 2023 eenmalig gefinancierd uit de Algemene Reserve. Je hebt het dan bijvoorbeeld over het veiliger maken van verkeerssituaties en het oplossen van parkeerproblemen.
De gemeente streeft naar Positieve Gezondheid voor alle inwoners van Zwartewaterland. Dit betekent dat alle inwoners zich naar omstandigheden vitaal en gezond voelen en naar vermogen kunnen meedoen in onze samenleving. “Hierover maken we afspraken met bedrijven en instellingen. We maken een concreet plan om armoede en schulden aan te pakken, waarbij we extra alert zijn op energie-armoede”, zegt Slingerland. De gemeentelijke ozb-lasten gaan voor burgers niet omhoog. Het einde van de gemeentelijke spaarpot is namelijk nog niet in zicht en dat is wat Slingerland (SGP) betreft reden genoeg om geen verhoging door te voeren.